Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Kava

CIFU XIV om 2025. aastaga põimukuu 18.–23. pääväl.

Kavva tävvendedäs, ku taa selgembäs saa.