Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Első körlevél, május 2023

Tisztelt kollégák!

1960 óta ötévenként megrendezik a Nemzetközi Finnugor Kongresszust (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU). Az eredetileg 2020-ra tervezett előző kongresszus a Covid-19 világjárvány miatt két évvel később, 2022 augusztusában valósult meg Bécsben. A nemzetközi kongresszusi bizottság úgy határozott, hogy a következő kongresszus Tartuban térjen vissza az eredeti időrendhez. Így a XIV. Nemzetközi Finnugor Kongresszust 2025. augusztus 18. és 23. között rendezzük meg Tartuban. Tartu volt már a kongresszus szervezője, 25 évvel korábban, 2000-ben.

A Tartui Egyetem Észt és Általános Nyelvtudományi Intézete (https://keel.ut.ee/) és az intézetben működő finnugor tanszékcsoport minden érdeklődőt szeretettel vár a nemzetközi finnugrisztika e jelentős eseményére. A program plenáris ülésekből, szimpóziumokból és az általános szekció előadásaiból fog állni.

Első körlevelünkben arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a szimpóziumokra tett javaslataikat e-mailben a cifu14@ut.ee címre szíveskedjenek elküldeni legkésőbb 2023. október 31-ig. A javaslat tartalmazza a szimpózium rövid (egy-két oldal terjedelmű) leírását, valamint a szervező(k) nevét és elérhetőségét. Kérjük, javaslataikat angol nyelven küldjék el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a kongresszuson a finnugrisztikában általában használt más nyelveken is lehet előadást tartani. A szimpóziumok munkanyelveit a szimpóziumok vezetői határozhatják meg. Minden szimpóziumvezető maga felel a szimpóziumára benyújtott absztraktok elbírálásáért. Ugyancsak a szimpóziumvezetők döntése, hogy kívánják-e később önálló kötet formájában publikálni a szimpózium előadásait. A kongresszuson elhangzó összes előadást nem tervezzük gyűjteményes kötetben megjelentetni. A tágabb értelemben vett finnugrisztika/uralisztika minden területéről szívesen látunk javaslatokat.

A kongresszus weblapját – cifu14.ut.ee – folyamatosan frissítjük, hogy naprakészek legyenek az információk (további körlevelek, felhívás az absztraktok benyújtására, tudnivalók a kongresszus helyszínéről, programjáról, a regisztrációról és a részvételi díjról stb.)

Szeretettel várjuk 2025-ben Tartuban!

A szervezőbizottság nevében
Gerson Klumpp
Tartui Egyetem finnugrisztika professzora
A XIV. Nemzetközi Finnugor Kongresszus elnőke