Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Ensimmäinen kiertokirje, toukokuu 2023

Hyvät kollegat

Kansainvälinen fennougristikongressi (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU) on järjestetty vuodesta 1960 lähtien viiden vuoden välein. Edellinen, alun perin vuodelle 2020 suunniteltu kongressi järjestettiin pandemian takia kaksi vuotta myöhemmin Wienissä elokuussa 2022. Kongressin kansainvälisen komitean kokouksessa päätettiin, että seuraava kongressi Tartossa pidetään alkuperäisen aikataulun mukaan. Siten XIV CIFU järjestetään Tartossa 18.–23. elokuuta 2025. Tarton yliopisto järjesti kongressin myös 25 vuotta aiemmin vuonna 2000.

Tarton yliopiston viron ja yleisen kielitieteen laitos (https://keel.ut.ee/) ja sen suomalais-ugrilainen osasto kutsuvat kaikki kollegat ja muut kiinnostuneet tähän tärkeään kansainväliseen suomalais-ugrilaiseen tapahtumaan. Ohjelma koostuu plenaariesitelmistä, symposiumeista ja sektioesitelmistä.

Tällä ensimmäisellä kiertokirjeellä kutsumme teitä esittämään symposiumehdotuksia sähköpostiosoitteeseen cifu14@ut.ee viimeistään 31. lokakuuta 2023. Ehdotuksen tulee sisältää lyhyt kuvaus symposiumista (1–2 sivua) sekä pääjärjestäjien nimet ja yhteystiedot. Ehdotus on laadittava englanniksi. Kongressiesitelmiä voi kuitenkin pitää myös suomalais-ugrilaisilla kielillä. Kunkin symposiumin järjestäjät saavat itse valita, mitä kieliä symposiumissa käytetään. He vastaavat myös symposiumiin esitettyjen abstraktien arvioinnista. Järjestäjät voivat päättää myös, haluavatko he myöhemmin laatia symposiumesitelmistä erillisen julkaisun; kaikkia kongressiesitelmiä sisältävää julkaisua ei ole suunnitteilla. Kaikki suomalais-ugrilaisten/uralilaisten kielten ja kulttuurien tutkimukseen liittyvät teemat ovat tervetulleita.

Kongressin verkkosivuja cifu14.ut.ee täydennetään jatkuvasti ja sinne lisätään uutta tietoa (seuraavat kiertokirjeet, esitelmäkutsut, kongressin tapahtumapaikka, ilmoittautuminen, osallistumismaksut jne.).

Tervetuloa Tarttoon vuonna 2025!

Järjestelytoimikunnan nimissä
Gerson Klumpp
Tarton yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professor
XIV kansainvälisen fennougristikongressin presidentti