Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Toinen kiertokirje, toukokuu 2024

Hyvät kollegat

Tässä toisessa kiertokirjeessä on kutsu tiivistelmien esittämiseksi 14. kansainvälisen fennougristikongressin symposiumeihin ja yleissektioon.  Kongressi järjestetään Tartossa 18.–23. elokuuta 2025. Olemme hyväksyneet 19 symposiumiehdotusta neljässä eri kategoriassa: A. Tieteenalaan liittyvät lähestymistavat; B. Kielitiede; C. Etnologia, uskontotiede ja folkloristiikka ja D. Historia, esihistoria ja arkeologia. (Tällä kertaa ei tullut ehdotuksia kirjallisuuden ja taiteen aloilta.) Symposiumien luettelo on nyt nähtävillä kongressin kotisivuilla https://cifu14.ut.ee/programme/symposia/.

Tiivistelmien esittäminen. Kaikki tiivistelmät on kirjoitettava englanniksi. Pituus saa olla enintään kaksi A4-liuskaa viitteineen; kirjasinkoko 12, riviväli 1,5, marginaalit 2,5 cm. Tiivistelmä tulee lähettää anonyyminä liitteenä (mieluiten sekä word- että pdf-tiedostona) osoitteeseen cifu14@ut.ee. Kirjoita sähköpostitekstiin nimesi, organisaatiosi ja esitelmän otsikko. (Alla on tietoja Venäjältä ja Valko-Venäjältä lähetettäviin tiivistelmiin.) Jos aiot pitää esitelmäsi muulla kielellä kuin englanniksi, lisää esitelmäsi otsikko myös sillä kielellä. (Huomaa, että symposiumin järjestäjät päättävät erikseen kunkin symposiumin työkielen). Lisää myös sähköpostiisi, esitetäänkö tiivistelmäsi suullisena esitelmänä tiettyyn symposiumiin tai yleissektioon vai posteriesityksenä kongressin posterisektioon. Jokainen osallistuja voi lähettää enintään kaksi tiivistelmää: toisen päätekijänä ja esitelmän pitäjänä ja toisen toisena tekijänä. Tiivistelmät tulee toimittaa 30.9.2024 mennessä.

Vertaisarvioinnin jälkeen lähetämme ilmoituksen tiivistelmäsi hyväksymisestä tai hylkäämisestä 1.12.2024 mennessä. Ilmoittautumistiedot, mukaan lukien osallistumismaksut, tulevat 3. kiertokirjeessä viimeistään tammikuussa 2025. Päivitämme kotisivujamme jo ennen sitä. Kongressiin ilmoittautuminen alkaa helmikuussa 2025. Kaikki hyväksytyt tiivistelmät julkaistaan kongressin verkkosivuilla. Jos hyväksytyn tiivistelmän kirjoittaja ei ole ilmoittautunut kongressiin, tiivistelmä poistetaan. Symposiumin järjestäjiä kannustetaan julkaisemaan symposiuminsa aineistoja, sillä kaikkia CIFU:n esitelmiä sisältävää julkaisua ei ole suunnitteilla. 

Verkkosivujamme osoitteessa cifu14.ut.ee päivitetään jatkuvasti ja niille lisätään uutta tietoa ilmoittautumisesta, osallistumismaksuista, ohjelmasta, tapahtumapaikoista, matkoista ja majoituksesta. Tervetuloa myös seuraamaan Facebook-tapahtumasivustoamme https://fb.me/e/gkV8xAp80. Kysymyksiä voi kirjoittaa sähköpostitse: cifu14@ut.ee.

Eritietoja Venäjälle ja Valko-Venäjälle: Tarton yliopiston yhteistyö venäläisten ja valkovenäläisten organisaatioiden kanssa on kielletty. Venäjältä ja Valko-Venäjältä lähetettyjen tiivistelmien tekijöitä pyydetään ilmoittamaan sähköpostitekstissä asuinkaupunkinsa, mutta ei organisaatiota. Osallistuminen paikan päällä on periaatteessa mahdollista, mutta Tarton yliopisto ei lähetä viisumikutsuja Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisille. Vaihtoehtona on osallistuminen etäyhteyksin. Verkko-osallistumisesta annetaan lisätietoja myöhemmin. 

Yhteenveto tärkeistä päivämääristä:

  • Tiivistelmien esittäminen on nyt alkanut
  • Tiivistelmien määräaika 30.9.2024
  • Hyväksymisilmoitukset 1.12.2024
  • Ilmoittautuminen alkaa helmikuussa 2025 (lisätietoja 3. kiertokirjeessä tammikuussa 2025)

Tervetuloa Tarttoon 2025!

Gerson Klumpp
XIV fennougristikongressin presidentti

Marili Tomingas
XIV fennougristikongressin sihteeri