Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Teine ringkiri, mai 2024

Head kolleegid!

Käesolevas ringkirjas on üldkutse abstraktide esitamiseks 14. rahvusvahelise fennougristika kongressi sümpoosiumidele ja üldsektsiooni. Kongress toimub 18.–23. augustil 2025 Tartus. Kongressile on vastu võetud 19 sümpoosiumiettepanekut neljas erinevas kategoorias: A. Fennougristika üldküsimused; B. Keeleteadus; C. Etnoloogia, religioon ja folkloristika; ja D. Ajalugu, eelajalugu ja arheoloogia. (Seekord ei laekunud ettepanekuid kirjanduse ja kunsti teemadel.) Sümpoosiumide nimekiri on nüüd kättesaadav kongressi kodulehel: https://cifu14.ut.ee/programme/symposia/.

Kõik abstraktid peavad olema inglise keeles. Abstrakti pikkus ei tohi ületada 2 A4 lehekülge (koos viidetega), fondi suurus: 12, reavahe: 1.5, lehe veerised: 2.5 cm. Abstrakt tuleb esitada anonüümse manusena (eelistatavalt nii word- kui ka PDF-failina) meiliaadressile cifu14@ut.ee. Palun lisage e-maili teksti oma nimi, asutus ja ettekande pealkiri. (Info Venemaalt ja Valgevenest osalemise kohta on toodud allpool.) Juhul kui plaanite pidada oma ettekande mõnes muus keeles kui inglise keel, lisage ettekande pealkiri ka vastavas keeles. (Pange tähele, et sümpoosiumi korraldajad otsustavad sümpoosiumi töökeele üle eraldi.) Samuti lisage e-maili info, kas abstrakt esitatakse suulise ettekandena kindlale sümpoosiumile või üldsessiooni või posterettekandena kongressi postrisessiooni. Iga osaleja võib esitada maksimaalselt kaks abstrakti: ühe peamise autori ja ettekande esitajana ning ühe kaasautorina. Abstraktid tuleb esitada 30. septembriks 2024.

Pärast abstraktide teaduslikku hindamist saadame teavitused abstraktide vastuvõtmise või tagasilükkamise kohta 1. detsembriks 2024.

Informatsioon registreerumise kohta (kaasa arvatud osalustasude kohta) järgneb kolmandas ringkirjas hiljemalt jaanuaris 2025. Kongressi kodulehte uuendame juba eelnevalt. Kongressile registreerumine algab veebruaris 2025. Kõik vastuvõetud abstraktid avaldatakse kongressi kodulehel. Kui abstrakti autor kongressile ei registreeru, eemaldatakse abstrakt kodulehelt.

Julgustame sümpoosiumide korraldajaid avaldama oma sümpoosiumi materjale toimetatud väljaannetena, kuna keskset CIFU ettekandeid sisaldavat väljaannet ei ilmu.

Kongressi kodulehte cifu14.ut.ee täiendatakse jooksvalt ja lisatakse juurde uut informatsiooni registreerumise, osalustasude, kava, toimumiskohtade, transpordi ja majutuse kohta. Olete teretulnud jälgima ka meie Facebooki ürituse lehte https://fb.me/e/gkV8xAp80, küsimuste korral saate kirjutada e-mailile cifu14@ut.ee.

Eriinformatsioon Venemaa ja Valgevene kohta: praeguste eeskirjade järgi on Tartu Ülikoolil keelatud teha koostööd nende riikide asutustega. enemaalt ja Valgevenest esitatud abstraktide puhul palume e-maili lisada elukohalinn, kuid mitte asutust. Kohapeal osalemine on põhimõtteliselt võimalik, kuid Tartu Ülikool ei väljasta viisakutseid Venemaa ega Valgevene kodanikele, alternatiiviks on ka veebi kaudu osalemine. Täpsemad tingimused veebis osalemise kohta teatatakse hiljem.

Kokkuvõtte olulistest kuupäevadest:

  • Abstraktide esitamine on nüüd alanud
  • Abstraktide esitamise tähtaeg: 30. september 2024
  • Teavitused abstraktide vastuvõtmise kohta: 1. detsember 2024
  • Registreerumine algab 2025. aasta veebruaris (info järgneb kolmandas ringkirjas jaanuaris 2025)

Ootame teid 2025. aastal Tartusse!

Gerson Klumpp
XIV rahvusvahelise fennougristika kongressi president

Marili Tomingas
XIV rahvusvahelise fennougristika kongressi sekretär