Congressus XIV Internationalis Fenno-Ugristarum

Esimene ringkiri, mai 2023

Head kolleegid!

Alates 1960. aastast korraldatakse rahvusvahelist fennougristika kongressi (Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU) iga viie aasta tagant. Eelmine kongress, mis pidi esialgu korraldatama 2020. aastal, lükkus COVID-19 pandeemia tõttu kaks aastat edasi ja toimus 2022. aasta augustis Viinis. Kongressi rahvusvahelise komitee koosolekul otsustati, et järgmine kongress Tartus leiab aset esialgse ajakava järgi. Seega, XIV CIFU toimub Tartus 18.–23. augustil 2025. Tartu Ülikool on kongressi korraldanud ka 25 aastat varem, 2000. aastal.

Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut (https://keel.ut.ee/) koos selle alla kuuluva soome-ugri osakonnaga kutsub kõiki kolleege ja huvilisi sellest olulisest rahvusvahelisest soome-ugri sündmusest osa võtma. Programm koosneb plenaarettekannetest, sümpoosiumidest ja üldsektsiooni ettekannetest.

Käesolevas esimeses ringkirjas kutsume teid üles esitama sümpoosiumide kavandeid meiliaadressile cifu14@ut.ee hiljemalt 31. oktoobriks 2023. Kavandid peavad sisaldama sümpoosiumi lühikirjeldust (1–2 lehekülge) ning korraldaja(te) nime(sid) ja kontaktandmeid. Kavandid tuleb esitada inglise keeles. Samas palun panna tähele, et kongressil võib kohapeal ettekandeid pidada ka soome-ugri keeltes. Iga vastava sümpoosiumi korraldajad võivad ise otsustada, milliseid keeli sümpoosiumil kasutatakse. Sümpoosiumide korraldajad vastutavad ka oma sümpoosiumile esitatud abstraktide hindamise eest. Samuti on nende valida, kas nad soovivad hiljem avaldada oma sümpoosiumi ettekandeid eraldi väljaandena; kõiki kongressi ettekandeid sisaldavat väljaannet ei ole plaanitud. Teretulnud on kõik soome-ugri/Uurali keelte ja kultuuride uurimisega seotud teemad.

Kongressi veebilehte cifu14.ut.ee täiendatakse jooksvalt, lisades juurde ka uut informatsiooni (järgmised ringkirjad, kutse abstraktide esitamiseks, informatsioon kongressi toimumispaiga kohta, programm, registreerumine, kongressi osalustasud jm).

Tere tulemast 2025. aastal Tartusse!

Korralduskomitee nimel
Gerson Klumpp
Tartu Ülikooli soome-ugri keelte professor
XIV rahvusvahelise fennougristika kongressi president